Đánh giá học sinh tiểu học theo mức A. B, C

(HanoiTV) - Học sinh tiểu học sẽ được tiếp đánh giá theo ba mức từ cao đến thấp, theo Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá HS tiểu học sau 2 năm triển khai.